top of page

Raporti ynë vjetor

Çdo vit, Muzeu i Fëmijëve i Wilmington përgatit një raport vjetor për të ndarë pikat kryesore dhe sukseset e vitit me stafin, donatorët, partnerët e komunitetit, anëtarët e komunitetit dhe individët që na bëjnë të mundur ndjekjen e misionit tonë. 

bottom of page