top of page

Kërkesë për donacion

Faleminderit për interesimin tuaj për të marrë një kontribut nga Muzeu i Fëmijëve të Wilmington! Si një organizatë jofitimprurëse 501(c)3, ne e kuptojmë se si donacionet nga komuniteti ndihmojnë në çuarjen përpara misioneve. Ne mbështesim organizatat jofitimprurëse të zonës në përpjekjet e tyre për mbledhjen e fondeve duke dhuruar katër (4) leje muzeale me zbritje për një përdorim. Ne do të përmbushim vetëm një kërkesë në vit kalendarik. Një kërkesë duhet të dorëzohet të paktën katër javë përpara ngjarjes tuaj dhe organizata juaj duhet të jetë e vendosur në Karolinën e Veriut Juglindore. Ju lutemi vini re se paraqitja e një kërkese për donacion nuk garanton një donacion. 

Faleminderit për dorëzimin!

bottom of page