top of page

Emëroni një familje

Çdo vit, anëtarët dhe mbështetësit e CMoW ofrojnë dhurata bujare që i kthehen komunitetit. Këto dhurata të komunitetit u jepen familjeve sipas nevojës dhe të parët që vijnë në shërbim të parë. Ju mund të emëroni një familje që meriton për një anëtarësim në çdo kohë, që përfshin dy të rritur dhe të gjithë fëmijët në familje për një vit, ose deri në 5 leje për vizitorët një herë. 

Një kandidaturë për familje mund të dorëzohet në vit.
 

AdobeStock_169113038 (1).jpeg
bottom of page